NVDA next-14331,f30dd972 Kommandooversigt

Kom i gang med at bruge NVDA

NVDA Touch-bevægelser

Touch-tilstande

For at skifte touch-tilstand, udfør et tryk med tre fingre.

Grundlæggende NVDA-kommandoer

Navn Desktop tast Laptop tast Bevægelse Beskrivelse
Stop tale Kontrol Kontrol enkelt tryk med to fingre stopper talen med det samme
Pause Tale Shift Shift Ingen Sætter talen på pause. Når du trykker igen, fortsætter talen, hvor den slap (hvis pause er understøttet af den aktuelle talesyntese)
NVDA-menu NVDA+n NVDA+n Dobbelttryk med to fingre Fremkalder NVDA-menuen, så du får adgang til indstillinger, værktøjer og hjælp osv.
Skift Taletilstand NVDA+s NVDA+s Ingen Skifter tale tilstand mellem tale, bip og slået fra.
Skift Tastaturhjælp tilstand NVDA+1 NVDA+1 Ingen Hvis du trykker på en tast i denne tilstand vil tasten blive oplæst, sammen med den eventuelle NVDA kommando der er tilknyttet tasten
Afslut NVDA NVDA+q NVDA+q Ingen Afslutter NVDA
Slip næste tast igennem NVDA+f2 NVDA+f2 Ingen Fortæller NVDA at den næste tast slippes lige igennem til den aktive applikation, selv om det normalt er en NVDA kommando
Slå dvaletilstand til og fra NVDA+Shift+s NVDA+Shift+z Ingen Dvaletilstand deaktivere alle NVDA-kommandoer og tale/punkt output i det aktive program. Dette er mest brugbart når du benytter et program der gør brug af egne skærmlæsefunktioner. Tryk kommandoen en gang til for at deaktivere dvaletilstand.

Rapportering af Systemoplysninger

Navn Tast Beskrivelse
Sig dato/tid NVDA+f12 Tryk en gang for klokkeslæt, to gange for dato
Sig batteristatus NVDA+Shift+b Rapporterer batteristatus fx. om AC strømforsyning er tilsluttet eller om batteriet aflader.
Sig tekst i udklipsholderen NVDA+c Rapporterer tekst i udklipsholderen hvis der er nogen.

Navigering med NVDA

Navigering med systemfokus

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Sig det aktuelle fokus NVDA+Tab NVDA+Tab annoncerer det aktuelle objekt eller kontrol, der er i fokus. Tryk to gange for at få oplysningerne stavet
Sig titel NVDA+t NVDA+t annoncerer titlen på det aktive vindue. Tryk to gange for at få oplysningerne stavet. Tryk tre gange for at kopiere til udklipsholderen.
Læs det aktive vindue NVDA+b NVDA+b Læser alle kontrolelementerne i det aktive vindue (nyttigt i dialogbokse)
Læs statuslinje NVDA+End NVDA+Shift+End Annoncerer statuslinjen hvis NVDA kan finde den. Det flytter også navigatorobjektet til denne position. Tryk to gange for at få stavet informationen.

Navigering med systemmarkøren

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Sig alt NVDA+Pil-ned NVDA+a Starter læsningen fra markørens nuværende position og flytter markøren med ned i teksten
Læs aktuelle linje NVDA+Pil-op NVDA+l Læser den linje, hvor markøren for øjeblikket befinder sig. Tryk to gange for at få linjen stavet. Tryk tre gange for at stave linjen ved brug af tegnbeskrivelser.
Læs den valgte tekst NVDA+Shift+Pil-op NVDA+Shift+s Læser den tekst, som er blevet markeret
Næste sætning Alt+Pil-ned Alt+Pil-ned Flytter markøren til den næste sætning og læser den (kun understøttet i Microsoft Word og Outlook).
Forrige sætning Alt+Pil-op Alt+Pil-op Flytter markøren til den forrige sætning og læser den (kun understøttet i Microsoft Word og Outlook).

Når du er i en tabel, kan følgende kommandoer også bruges:

Navn Tast Beskrivelse
Flyt til forrige kolonne Ctrl+Shift+Venstre-pil Flytter markøren til den forrige kolonne (i samme række)
Flyt til næste kolonne Ctrl+Alt+Højre-pil Flytter markøren til den næste kolonne (i samme række)
Flyt til forrige række Ctrl+Alt+Pil-op Flytter markøren til den forrige række (i den samme kolonne)
Flyt til næste række Ctrl+Alt+Pil-ned Flytter markøren til næste række (i den samme kolonne)

Objektbaseret navigering

Navn Desktop tast Laptop tast Bevægelse Beskrivelse
Sig aktuelle objekt NVDA+Numpad5 NVDA+Shift+o Ingen Annoncerer det aktuelle navigatorobjekt. Tryk to gange for at få stavet oplysningerne, og tryk tre gange for at kopiere objektets navn og værdi til udklipsholderen.
Flyt til det overordnede objekt NVDA+Numpad8 NVDA+Shift+Pil-op Svirp op (objekttilstand) Navigerer til det overordnede objekt i forhold til det aktuelle navigatorobjekt
Gå til forrige objekt NVDA+Numpad4 NVDA+Shift+Venstre-pil Svirp til venstre (objekttilstand) Flytter til objektet før det aktuelle navigatorobjekt
Gå til næste objekt NVDA+Numpad6 NVDA+Shift+Højre-pil Svirp til højre (objekttilstand) Flytter til objektet efter det aktuelle navigatorobjekt
Gå til første underordnede objekt NVDA+Numpad2 NVDA+Shift+Pil-ned Svirp ned (objekttilstand) Flytter til det første objekt, som er indeholdt i det aktuelle navigatorobjekt.
Gå til objektet i fokus NVDA+Numpad-Minus NVDA+Backspace Ingen Flytter til det objekt, som er i fokus. Placerer også læsemarkøren ved systemmarkøren, hvis den er synlig.
Aktiver aktuelle navigatorobjekt NVDA+Numpad-Enter NVDA+Enter Dobbelttryk Aktiverer det nuværende navigatorobjekt (svarende til at klikke med musen eller trykke på mellemrums tasten, når det er i fokus)
Flyt systemfokus eller systemmarkør til den aktuelle læseposition NVDA+Shift+Numpad-Minus NVDA+Shift+Backspace Ingen Tryk en gang for at flytte systemfokus til det nuværende navigatorobjekt. Tryk to gange for at flytte systemmarkøren til læsemarkøren.
Sig læsemarkørens position NVDA+Numpad-del NVDA+Del Ingen Giver information om placeringen af teksten eller objektet ved læsemarkøren. Fx. procentdel af dokumentet, afstand fra venstre kant af siden eller den præcise position på skærmen. To tryk kan give flere detaljer.

Gennemsyn af tekst

Navn Desktop tast Laptop tast Bevægelse Beskrivelse
Gå til øverste linje i læsetilstand Shift+Numpad-7 NVDA+Ctrl+Home Ingen Flytter læsemarkøren til den øverste linje af teksten
Gå til forrige linje i læsetilstand Numpad-7 NVDA+Pil-op Svirp op (teksttilstand) Flytter læsemarkøren til forrige linje i teksten
Læs aktuelle linje i læsetilstand Numpad8 NVDA+Shift+. Ingen Læser den linje, hvor læsemarkøren er placeret. Tryk to gange for at få linjen stavet. Tryk tre gange for at få linjen stavet fonetisk.
Gå til næste linje i læsetilstand Numpad9 NVDA+Pil-ned Svirp ned (teksttilstand) Flytter læsemarkøren til næste linje i teksten
Gå til nederste linje i læsetilstand Shift+Numpad9 NVDA+Ctrl+End Ingen Flytter læsemarkøren til nederste linje i teksten
Flyt til forrige ord i læsetilstand Numpad4 NVDA+Ctrl+Venstre-pil Svirp til venstre med to fingre Flytter læsemarkøren til forrige ord i teksten
Læs aktuelle ord i læsetilstand Numpad5 NVDA+Ctrl+. Ingen Læser det ord i teksten, hvor læsemarkøren er placeret. Tryk to gange for at stave ordet. Tryk tre gange for at stave ordet fonetisk.
Gå til næste ord i læsetilstand Numpad6 NVDA+Ctrl+Højre-pil Svirp til højre med to fingre Flytter læsemarkøren til næste ord i teksten
Gå til starten af linje i læsetilstand Shift+Numpad1 NVDA+Home Ingen Flytter læsemarkøren til starten af den aktuelle linje i teksten
Flyt til forrige tegn i læsetilstand Numpad1 NVDA+Venstre-pil Svirp til venstre (teksttilstand)| Flytter læsemarkøren til forrige tegn på den aktuelle linje i teksten
Læs aktuelle tegn i læsetilstand Numpad2 NVDA+. Ingen Læser det aktuelle tegn på den linje i teksten, hvor læsemarkøren er placeret. To tryk giver en beskrivelse eller et eksempel på tegnet. Tryk tre gange for at få den numeriske værdi af tegnet (decimal og hexadecimal).
Gå til næste tegn i læsetilstand Numpad3 NVDA+Højre-pil Svirp til højre (teksttilstand) Flytter læsemarkøren til næste tegn på den aktuelle linje i teksten
Gå til slutningen af linje i læsetilstand Shift+Numpad3 NVDA+End Ingen Flytter læsemarkøren til slutningen af den aktuelle linje i teksten
Sig alt i læsetilstand Numpad-plus NVDA+Shift+a Svirp ned med tre fingre (teksttilstand) Læser fra læsemarkørens aktuelle position og flytter den under læsningen
Vælg og derefter kopier fra læsemarkør NVDA+f9 NVDA+f9 Ingen Begynder vælge og kopiere processen fra læsemarkørens aktuelle position. Den faktiske handling finder ikke sted, før du fortæller NVDA, hvor udvælgelsen af teksten afsluttes.
Vælg og kopier til læsemarkør NVDA+f10 NVDA+f10 Ingen Ved et tryk, vil tekst blive valgt fra den tidligere startmarkør, som er blevet sat, til og med læsemarkørens aktuelle position. Når du trykker på denne tast to gange, bliver teksten kopieret til Windows udklipsholderen.
Sig tekstformatering NVDA+f NVDA+f Ingen Annoncerer formateringen af teksten ved læsemarkørens position. Trykkes dette to gange vil informationen blive vist i gennemsynstilstand

Læsetilstande

Navn Desktop tast Laptop tast Bevægelse Beskrivelse
skift til næste læsetilstand NVDA+Numpad7 NVDA+pageUp svirp op med to fingre skifter til den næste tilgængelige læsetilstand.
skift til forrige læsetilstand NVDA+Numpad1 NVDA+pageDown Svirp ned med to fingre skifter til den forrige tilgængelige læsetilstand.

Navigering ved brug af musen

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Venstre museklik Numpad-skråstreg NVDA+[ Klikker en enkelt gang med venstre museknap. Det almindelige dobbeltklik kan udføres ved at trykke på denne tastekombination to gange hurtigt efter hinanden.
Lås venstre museknap Shift+Numpad-divideret-med NVDA+ctrl+[ Låser venstre museknap i nedtrykket tilstand. Tryk igen for at slippe den. Hvis du vil trække med musen, så tryk på denne tast for at låse museknappen, og flyt så musen, enten fysisk eller med en af de andre musekommandoer.
Højre museklik Numpad-stjerne NVDA+] Klikker en enkelt gang med højre museknap.
Lås højre museknap Shift+Numpad-stjerne NVDA+ctrl+] Låser højre museknap i nedtrykket tilstand. Tryk igen for at slippe den. Hvis du vil trække med musen, så tryk på denne tast for at låse museknappen, og flyt så musen, enten fysisk eller med en af de andre musekommandoer.
Flyt musen til det aktuelle navigatorobjekt NVDA+Numpad-skråstreg NVDA+Shift+m Flytter musen til positionen for det aktuelle navigatorobjekt og læsemarkøren
Flyt til objektet ved musen NVDA+Numpad-stjerne NVDA+Shift+n Sætter navigatorobjektet til at være objektet på musens position

Gennemsynstilstand

Navn Tast Beskrivelse
Skift mellem gennemsyns- og fokustilstand NVDA+Mellemrum Skifter mellem gennemsynstilstand og fokustilstand
Forlad fokustilstand Escape Skifter tilbage til gennemsynstilstand, hvis NVDA havde skiftet automatisk til fokustilstand
Opdater dokument i gennemsynstilstand NVDA+f5 Genindlæser det aktuelle dokument. (Kan være nyttigt, hvis noget af indholdet synes at mangle. Ikke tilgængelig i Microsoft Word og Outlook.)
Søg NVDA+Ctrl+f Viser en dialog, hvor du kan indtaste den tekst, du vil søge efter i det aktuelle dokument
Find næste NVDA+f3 Finder næste forekomst i dokumentet af den tekst, du tidligere har søgt efter
Find forrige NVDA+Shift+F3 Finder forrige forekomst i dokumentet af den tekst, du tidligere har søgt efter
Åbn lang beskrivelse NVDA+d Åbner et nyt vindue, som indeholder en lang beskrivelse for det element, du står på, hvis elementet har en.

Bogstavnavigering

Hvis du trykker en af de følgende taster ned alene, hopper du til den næste forekomst af det pågældende element. Hvis du trykker tasten ned sammen med Skift, hopper du til det forrige element.

For at flytte til begyndelsen eller slutningen af overordnede elementer, fx. lister eller tabeller:

Navn Tast Beskrivelse
Flyt til starten af overordnede element Shift+Komma Flytter til starten af det overordnede element, liste tabel osv., hvor systemmarkøren er placeret.
Flyt forbi slutningen af det overordnede element Komma Flytter forbi slutningen af det overordnede element, liste tabel osv., hvor systemmarkøren er placeret.

Du kan slå bogstavnavigering til og fra i det aktuelle dokument ved at trykke på NVDA+Shift+Mellemrum.

Elementlisten

Navn Tast Beskrivelse
Elementliste i gennemsynstilstand NVDA+f7 Giver Element listen som indeholder forskellige elementer i det nuværende dokument

Indlejrede objekter

Navn Tast Beskrivelse
Gå til det overordnede dokument i gennemsynstilstand NVDA+Ctrl+Mellemrum Flytter fokus ud af det aktuelle indlejrede objekt og ind i dokumentet, som indeholder objektet

Læsning af matematisk materiale

Interaktiv navigering

Navn Tast Beskrivelse
Interager med matematikindhold NVDA+Alt+m Starter interaktion med matematikindhold

Punktskrift

Indtastning med punkt

Et tryk på punkt 7 sletter sidst indtastede punktcelle eller tegn. Punkt 8 oversætter alt indtastet punkt og trykker på enter-tasten. Ved at trykke på punkt 7 og 8 sammen oversættes det indtastede punktskrift, men tilføjer ikke et mellemrum eller et tryk på enter-tasten.

Programspecifikke NVDA-kommandoer

Microsoft Word

Automatisk læsning af overskrifter på kolonner og rækker

Navn Tast Beskrivelse
Indstil kolonneoverskrifter NVDA+Shift+c Tryk en gang for at fortælle NVDA, at dette er den første overskriftscelle i rækken med kolonneoverskrifter, som skal læses automatisk, når du bevæger dig mellem kolonner i rækkerne nedenunder. Tryk to gange for at nulstille denne indstilling.
Indstil rækkeoverskrifter NVDA+Shift+r Tryk en gang for at fortælle NVDA, at dette er den første overskriftscelle i kolonnen med rækkeoverskrifter, som skal læses automatisk, når du bevæger dig mellem rækker til højre for denne kolonne. Tryk to gange for at nulstille denne indstilling.

Gennemsynstilstand i Microsoft Word

For at slå gennemsynstilstand til eller fra i Microsoft Word skal du trykke NVDA+space.

Elementlisten

Mens du står i gennemsynstilstand i Microsoft Word, kan du komme til elementlisten ved at trykke NVDA+f7.

Annoncering af kommentarer

For at få oplæst en kommentar ved markørens position skal du trykke NVDA+alt+c.

Microsoft Excel

Automatisk læsning af overskrifter på kolonner og rækker

Navn Tast Beskrivelse
Indstil kolonneoverskrifter NVDA+Shift+c Tryk en gang for at fortælle NVDA, at dette er den første overskriftscelle i rækken med kolonneoverskrifter, som skal læses automatisk, når du bevæger dig mellem kolonner i rækkerne nedenunder. Tryk to gange for at nulstille denne indstilling.
Indstil rækkeoverskrifter NVDA+Shift+r Tryk en gang for at fortælle NVDA, at dette er den første overskriftscelle i kolonnen med rækkeoverskrifter, som skal læses automatisk, når du bevæger dig mellem rækker til højre for denne kolonne. Tryk to gange for at nulstille denne indstilling.

Elementlisten

For at komme til elementlisten i Excel skal du trykke NVDA+f7.

Annoncering af kommentarer

For at få oplæst en kommentar for den celle, som er i fokus, skal du trykke NVDA+alt+c.

Læsning af beskyttede celler

For at kunne navigere til låste celler skal du skifte til gennemsynstilstand ved at trykke NVDA+Mellemrum og så bruge de almindelige flyttekommandoer i Excel, f.eks. piletasterne, til at bevæge dig rundt i alle cellerne i regnearket.

Microsoft PowerPoint

Navn Tast Beskrivelse
Slå oplæsning af talenoter til/fra Ctrl+Shift+s Når du kører et dias-show, vil denne kommando skifte mellem talenoterne til diasset og diassets indhold. Dette påvirker kun, hvad NVDA læser op, ikke hvad der bliver vist på skærmen.

foobar2000

Navn Tast Beskrivelse
Sig resterende tid Ctrl+Shift+r Annoncerer den resterende tid af det aktuelle spor, hvis der er nogen.

Miranda IM

Navn Tast Beskrivelse
Læs seneste beskeder NVDA+Ctrl+1-4 Læser en af de seneste beskeder afhængig af nummeret. Fx.: 2 læser den næstseneste besked.

Poedit

Navn Tast Beskrivelse
Læs kommentarvindue Ctrl+Shift+c Læser en kommentar i kommentarvinduet.
Læs oversætternoter Ctrl+Shift+a Læser oversætternoter.

Skype

Under en samtale:

Navn Tast Beskrivelse
Læs meddelelse NVDA+Ctrl+1-0 Læser og flytter læsemarkøren til en af de nyeste meddelelser alt efter, hvilket tal du trykker. F.eks. NVDA+Ctrl+2 læser den næstnyeste meddelelse.

Kindle for PC

Du kan manuelt gå til den næste side med tasten side ned, og gå til forrige side ved hjælp af tasten side op.

Valg af tekst

Når du har valgt tekst, skal du trykke på applikationstasten eller Skift+F10 for at vise de tilgængelige muligheder og arbejde med den udvalgte tekst.

opsætning af NVDA

Indstillinger

Valg af talesyntese (NVDA+Ctrl+s)

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Lyddæmpningstilstand NVDA+skift+d NVDA+skift+d Hvis du bruger Windows 8 eller derover lader denne indstilling dig vælge om NVDA skal sænke lydstyrken af andre applikationer når NVDA taler, eller om NVDA konstant skal sænke lydstyrken imens NVDA kører.

Stemmeindstillinger (NVDA+Ctrl+v)

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Niveau for sætningstegn og symboler NVDA+p NVDA+p Her kan du vælge, hvor mange sætningstegn og andre symboler, der skal udtales som ord.

Ringen af Talesyntese-indstillinger

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Flyt til næste talesynteseindstilling NVDA+Ctrl+Højre-pil NVDA+Shift+Ctrl+Højre-pil Flytter til den næste tilgængelige talesynteseindstilling efter den aktuelle og folder rundt til den første indstilling, når du er nået til den sidste
Flyt til forrige talesynteseindstilling NVDA+Ctrl+Venstre-pil NVDA+Shift+Ctrl+Venstre-pil Flytter til den forrige tilgængelige talesynteseindstilling før den aktuelle og folder rundt til den sidste indstilling, når du er nået til den første
Forøg den aktuelle taleindstilling NVDA+Ctrl+Pil-op NVDA+Shift+Ctrl+Pil-op Forøger den synteseindstilling, du i øjeblikket er ved at ændre, fx. forøger hastigheden, vælger den næste stemme, forøger lydstyrken
Formindsk den aktuelle taleindstilling NVDA+Ctrl+Pil-ned NVDA+Shift+Ctrl+Pil-ned Formindsker den synteseindstilling, som du i øjeblikket er ved at ændre fx formindsker hastigheden, vælger den forrige stemme, formindsker lydstyrken

Punktindstillinger

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Punkt følger NVDA+Ctrl+t NVDA+Ctrl+t Med denne indstilling kan du vælge, om punktdisplayet skal følge systemfokus, eller om det skal følge navigatorobjektet /læsemarkøren.

Tastaturindstillinger (NVDA+Ctrl+k)

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Sig indtastede tegn NVDA+2 NVDA+2 Når denne funktion er slået til, oplæser NVDA alle de tegn, du skriver på tastaturet.
Sig indtastet ord NVDA+3 NVDA+3 Når denne funktion er slået til, oplæser NVDA hvert ord, du skriver på tastaturet.
Sig funktionstaster NVDA+4 NVDA+4 Når denne funktion er slået til, oplæser NVDA alle taster på tastaturet, der ikke er bogstaver, når du trykker på dem. Dette omfatter ligeledes tastekombinationer som Ctrl plus et bogstav.

Museindstillinger (NVDA+Ctrl+m)

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Slå musefølgning til NVDA+m NVDA+m Når denne funktion er slået til, oplæser NVDA den tekst, der i øjeblikket befinder sig under musemarkøren i takt med, at musemarkøren flyttes rundt på skærmen. Det giver mulighed for at finde ting på skærmen ved fysisk at bevæge musen, i stedet for at lede efter dem ved hjælp af objektnavigation.

Indstillinger for læsemarkør

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Følg systemfokus NVDA+7 NVDA+7 Når denne funktion er slået til, bliver læsemarkøren altid placeret i samme objekt som det aktuelle systemfokus, når det ændrer sig.
Følg systemmarkøren NVDA+6 NVDA+6 Når denne funktion er slået til, flyttes læsemarkøren automatisk til systemmarkørens position, hver gang den flytter sig.

Indstillinger for præsentation af objekter

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Oplæs ændringer i dynamisk indhold NVDA+5 NVDA+5 Skifter indstillingen for annoncering af nyt indhold, især objekter som terminalvinduer og historikfelter i chatprogrammer.

Indstillinger for gennemsynstilstand (NVDA+Ctrl+b)

Navn Desktop tast Laptop tast Beskrivelse
Brug skærmlayout NVDA+v NVDA+v Med denne indstilling kan du vælge, om NVDA i gennemsynstilstand skal placere links og andre felter på hver sin linje, eller om de skal beholdes i den løbende tekst, sådan som det bliver vist på skærmen. Hvis denne indstilling er slået til, vil alting blive vist ligesom på skærmen, men hvis den er slået fra, vil links og felter blive vist på deres eegen linje.

Gemme og genindlæse konfigurationen

Navn Desktop-tast Laptop-tast Beskrivelse
Gem konfiguration NVDA+Ctrl+c NVDA+Ctrl+c Gemmer dine aktuelle indstillinger, så de ikke går tabt, når du afslutter NVDA
Vend tilbage til konfiguration NVDA+Ctrl+r NVDA+Ctrl+r Gendanner de indstillinger, som NVDA havde, da du senest gemte NVDAs konfiguration

Konfigurationsprofiler

Grundlæggende styring

Understøttede punktdisplays

Freedom Scientific Focus/PAC Mate Series

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage top markørsammenføringstast1(første celle på display)
Rul display fremad top markørsammenføringstast20/40/80 (sidste celle på display)
Rul punktdisplay tilbage venstre panoreringsknap
Rul punktdisplay fremad højre panoreringsknap
Slå punkt følger til/fra venstre vælgeknap+højre vælgeknap
Skift handling for venstre lynhjul Tryk venstre lynhjul
Flyt tilbage ved brug af venstre lynhjul Venstre lynhjul op
Flyt fremad ved brug af venstre lynhjul Venstre lynhjul
Skift handling for højre lynhjul tryk på højre lynhjul
Flyt tilbage ved brug af højre lynhjul højre lynhjul op
Flyt fremad ved brug af højre lynhjul højre lynhjul ned
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknap
skift+tab tast punktMellemrum+punkt1+punkt2
tab tast punktMellemrum+punkt4+punkt5
Pil-op punktMellemrum+punkt1
Pil-ned punktMellemrum+punkt4
Ctrl+Venstre-pil punktMellemrum+punkt2
Ctrl+Højre-pil punktMellemrum+punkt5
Venstre-pil punktMellemrum+punkt3
Højre-pil punktMellemrum+punkt6
Hjem tast punktMellemrum+punkt1+punkt3
end tast punktMellemrum+punkt4+punkt6
Ctrl+hjem tast punktMellemrum+punkt1+punkt2+punkt3
Ctrl+end tast punktMellemrum+punkt4+punkt5+punkt6
alt tast punktMellemrum+punkt1+punkt3+punkt4
alt+tab tast punktMellemrum+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5
escape tast punktMellemrum+punkt1+punkt5
windows tast punktMellemrum+punkt2+punkt4+punkt5+punkt6
space tast punktMellemrum
windows+d tast (minimer alle programmer) punktMellemrum+punkt1+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5+punkt6
Annoncér aktuelle linje punktMellemrum+punkt1+punkt4
NVDA-menu punktMellemrum+punkt1+punkt3+punkt4+punkt5

For nyere Focus modeller der har vippebjælker (focus 40, focus 80 og focus blue):

Navn Tast
Flyt punktdisplay til forrige linje venstre Vippe Bjælke Op, højre vippe bjælke op
Flyt punktdisplay til næste linje venstre vippe bjælke ned, højre vippe bjælke ned

Kun for Focus 80:

Navn Tast
Rul display tilbage højre vippe bjælke op, venstre vippe bjælke op
Rul punktdisplay fremad venstre vippe bjælke ned, højre vippe bjælke ned

Optelec ALVA BC640/680

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage t1
Flyt punktdisplay to forrige linje t2
Flyt til aktuelle fokus t3
Flyt punktdisplay til næste linje t4
Rul punktdisplay fremad t5 eller etouch3
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper
Flyt til øverste linje i læsning t1+t2
Flyt til nederste linje i læsning t4+t5
Skift punkt tøjret til t1+t3
Rapporter titel etouch2
Rapporter statuslinje etouch4
shift+tab tast sp1
alt tast sp2
escape tast sp3
tab tast sp4
Pil-op spOp
Pil-ned spNed
Venstre-pil spVenstre
Højre-pil spHøjre
enter tast spEnter
Rapporter dato/tid sp1+sp2
NVDA-menu sp1+sp3
windows+d tast (Minimer alle programmer) sp1+sp4
windows+b key (gå til systembakke) sp3+sp4
windows tast sp2+sp3
alt+tab tast sp2+sp4
CTRL+hjem t3+spUp
CTRL+end t3+spDown
hjem tast t3+spLeft
end tast t3+spRight

Handy Tech Displays

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage venstre, op
Rul punktdisplay fremad højre, ned
Flyt punktdisplay to forrige linje b4
Flyt punktdisplay til næste linje b5
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper
shift+tab Tast esc
alt Tast b2+b4+b5
escape Tast b4+b6
tab Tast enter
enter Tast esc+enter
Pil-op venstreMellemrum
Pil-ned højreMellemrum
NVDA-menu b2+b4+b5+b6
Handy Tech konfiguration b4+b8

MDV Lilli

Navn Tast
Rul punktdisplay baglæns LF
Rul punktdisplay fremad RG
Flyt punktdisplay to forrige linje op
Flyt punktdisplay til næste linje Ned
Flyt til punktcelle Flyt
shift+tab Tast SLF
tab Tast SRG
alt+tab Tast SDN
alt+shift+tab Tast SUP

Baum/Humanware/APH/Orbit Punktdisplays

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage d2
Rul punktdisplay fremad d5
Flyt punktdisplay to forrige linje d1
Flyt punktdisplay til næste linje d3
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper

For displays der har et joystick:

Navn Tast
Pil-op op
Pil-ned ned
Venstre-pil venstre
Højre-pil højre
enter Tast select

hedo ProfiLine USB

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage K1
Rul punktdisplay fremad K3
Flyt punktdisplay to forrige linje B2
Flyt punktdisplay til næste linje B5
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper
Slå "Punkt følger" til/fra K2
Sig alt B6

hedo MobilLine USB

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage K1
Rul punktdisplay fremad K3
Flyt punktdisplay to forrige linje B2
Flyt punktdisplay til næste linje B5
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper
Slå "Punkt følger" til/fra K2
Sig alt B6

HumanWare Brailliant BI/B Series

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage venstre
Rul punktdisplay fremad højre
Flyt punktdisplay to forrige linje op
Flyt punktdisplay til næste linje ned
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper
Slå "Punkt følger" til/fra op+ned
Pil-op mellemrum+punkt1
Pil-ned mellemrum+punkt4
Venstre-pil mellemrum+punkt3
højre-pil mellemrum+punkt6
NVDA-menu c1+c3+c4+c5 (kommando n)
shift+tab Tast mellemrum+punkt1+punkt3
tab Tast mellemrum+punkt4+punkt6
alt Tast mellemrum+punkt1+punkt3+punkt4 (mellemrum+m)
escape Tast mellemrum+punkt1+punkt5 (mellemrum+e)
enter Tast punkt8
windows+d Tast (Minimer alle programmer) c1+c4+c5 (command d)
windows Tast mellemrum+punkt3+punkt4
alt+tab Tast mellemrum+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5 (mellemrum+t)
Sig alt c1+c2+c3+c4+c5+c6

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle Series

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage venstre side rul ned
Rul punktdisplay fremad højre side rul ned
Flyt punktdisplay to forrige linje venstre side rul op
Flyt punktdisplay til næste linje højre side rul op
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper
shift+tab Tast punkt1+punkt2+mellemrum
alt Tast punkt1+punkt3+punkt4+mellemrum
escape Tast punkt1+punkt5+mellemrum
tab Tast punkt4+punkt5+mellemrum
Pil-op punkt1+mellemrum
Pil-ned punkt4+mellemrum
Caps Lock punkt1+punkt3+punkt6+mellemrum
shift+alt+tab Tast advance2+advance3+advance1
alt+tab Tast advance2+advance3
end Tast punkt4+punkt6+mellemrum
Ctrl+end Tast punkt4+punkt5+punkt6+mellemrum
hjem Tast punkt1+punkt3+mellemrum
Ctrl+hjem Tast punkt1+punkt2+punkt3+mellemrum
Venstre-pil punkt3+mellemrum
Ctrl+skift+Venstre-pil punkt2+punkt8+mellemrum+advance1
Ctrl+Venstre-pil punkt2+mellemrum
shift+alt+Venstre-pil punkt2+punkt7+advance1
alt+Venstre-pil punkt2+punkt7
Højre-pil punkt6+mellemrum
Ctrl+skift+Højre-pil punkt5+punkt8+mellemrum+advance1
Ctrl+Højre-pil punkt5+mellemrum
skift+alt+højre-pil punkt5+punkt7+advance1
alt+Højre-pil punkt5+punkt7
side op Tast punkt1+punkt2+punkt6+mellemrum
Ctrl+side op Tast punkt1+punkt2+punkt6+punkt8+mellemrum
Ctrl+skift+Pil-op punkt2+punkt3+punkt8+mellemrum+advance1
Ctrl+Pil-op punkt2+punkt3+mellemrum
skift+alt+Pil-op punkt2+punkt3+punkt7+advance1
alt+Pil-op punkt2+punkt3+punkt7
skift+Pil-op venstre side rul ned + mellemrum
side ned Tast punkt3+punkt4+punkt5+mellemrum
Ctrl+side ned Tast punkt3+punkt4+punkt5+punkt8+mellemrum
Ctrl+skift+Pil-ned punkt5+punkt6+punkt8+mellemrum+advance1
Ctrl+Pil-ned punkt5+punkt6+mellemrum
skift+alt+Pil-ned punkt5+punkt6+punkt7+advance1
alt+Pil-ned punkt5+punkt6+punkt7
skift+Pil-ned højre side rul ned + mellemrum
delete Tast punkt1+punkt3+punkt5+mellemrum
f1 Tast punkt1+punkt2+punkt5+mellemrum
f3 Tast punkt1+punkt2+punkt4+punkt8
f4 Tast punkt7+advance3
windows+b Tast punkt1+punkt2+advance1
windows+d Tast punkt1+punkt4+punkt5+advance1

HIMS SyncBraille

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage venstre side rul ned
Rul punktdisplay fremad højre side rul ned
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper

Seika Braille Displays

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage venstre
Rul punktdisplay fremad højre
Flyt punktdisplay to forrige linje b3
Flyt punktdisplay til næste linje b4
Slå "Punkt følger" til/fra b5
Sig alt b6
tab b1
skift+tab b2
alt+tab b1+b2
NVDA-menu venstre+højre
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper

Papenmeier BRAILLEX Nyere modeller

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage venstre
Rul punktdisplay fremad højre
Flyt punktdisplay to forrige linje op
Flyt punktdisplay til næste linje ned
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper
Sig aktuelt tegn i læsetilstand l1
Aktiver det aktuelle navigatorobjekt l2
slå Braille-tøjring til/fra r2
Sig titel l1+up
Rapportër statuslinje l2+ned
Flyt til overordnet objekt op2
Flyt til første underordnet objekt ned2
Flyt til forrige objekt venstre2
Flyt til næste objekt højre2
Sig tekstformatering øverste markørsammenføringsknapper
escape tast mellemrum med punkt 7
Pil-op mellemrum med punkt 2
Venstre-pil mellemrum med punkt 1
Højre-pil mellemrum med punkt 4
Pil-ned mellemrum med punkt 5
kontrol tast lt+punkt2
alt tast lt+punkt3
Ctrl+escape tast mellemrum med punkt 1 2 3 4 5 6
tab tast mellemrum med punkt 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX Ældre Modeller

Enheder med EAB:

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage venstre
Rul punktdisplay fremad højre
Flyt punktdisplay to forrige linje op
Flyt punktdisplay til næste linje ned
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper
Sig aktuelt tegn i læsetilstand l1
Aktiver det aktuelle navigatorobjekt l2
Sig titel l1+up
Rapportër statuslinje l2+ned
Flyt til overordnet objekt op2
Flyt til første underordnet objekt ned2
Flyt til næste objekt højre2
Flyt til forrige objekt venstre2
Sig tekstformatering øverste markørsammenføringsknapper

BRAILLEX Tiny:

Navn Tast
Sig aktuelt tegn i læsetilstand l1
Aktiver det aktuelle navigatorobjekt l2
Rul punktdisplay tilbage venstre
Rul punktdisplay fremad højre
Flyt punktdisplay to forrige linje op
Flyt punktdisplay til næste linje ned
Slå "Punkt følger" til/fra r2
Flyt til overordnet objekt R1+op
Flyt til første underordnet objekt R1+ned
Flyt til forrige objekt R1+venstre
Flyt til næste objekt R1+højre
Sig tekstformatering reportf
Sig titel l1+op
Læs statuslinje l2+ned

BRAILLEX 2D Screen:

Navn Tast
Sig aktuelt tegn i læsetilstand l1
Aktiver det aktuelle navigatorobjekt l2
Slå "Punkt følger" til/fra r2
Sig tekstformatering reportf
Flyt punktdisplay to forrige linje op
Rul punktdisplay tilbage venstre
Rul punktdisplay fremad højre
Flyt punktdisplay til næste linje ned
Flyt til næste objekt Venstre2
Flyt til overordnet objekt Op2
Flyt til første underordnet objekt Ned2
Flyt til forrige objekt Højre2

HumanWare BrailleNote

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage back
Rul punktdisplay fremad advance
Flyt punktdisplay til forrige linje previous
Flyt punktdisplay til næste linje next
Flyt til punktcelle markørsammenføringsknapper
Slå "Punkt følger" til/fra previous+next
Pil-op space+dot1
Pil-ned key space+dot4
Venstre-pil space+dot3
Højre-pil space+dot6
Side op space+dot1+dot3
side ned space+dot4+dot6
Hjem tast space+dot1+dot2
End tast space+dot4+dot5
Ctrl+hjem space+dot1+dot2+dot3
Ctrl+end space+dot4+dot5+dot6
Mellemrumstast space
Enter tast space+dot8
Backspace tast space+dot7
Tab tast space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
Shift+tab taster space+dot1+dot2+dot5+dot6
Windows tast space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
Alt tast space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
Tastaturhjælp til/fra mellemrum+dot2+dot3+dot6 (mellemrum+lavt+h)

EcoBraille

Navn Tastetryk
Rul punktdisplay tilbage T2
Rul punktdisplay frem T4
Flyt punktdisplay til forrige linje T1
Flyt punktdisplay til næste linje T5
Flyt markør til punktcelle Markørflyttetast
Aktiver det aktuelle navigator-objekt T3
Skift til næste gennemsynstilstand F1
Flyt til overordnede objekt F2
Skift til forrige gennemsynstilstand F3
Flyt til forrige objekt F4
Læs det aktuelle objekt F5
flyt til næste objekt F6
Flyt til objektet i fokus F7
Flyt til første underordnede objekt F8
Flyt systemfokus eller markør til den aktuelle position for gennemsyn F9
Sig position for gennemsynsmarkør F0
slå tøjring af Braille til/fra a

SuperBraille

Navn Tast
Rul punktdisplay tilbage numpadMinus
Rul punktdisplay adfrem numpadPlus

BRLTTY

Navn BRLTTY command
Rul punktdisplay tilbage fwinlt (gå et vindue til venstre)
Rul punktdisplay fremad fwinrt (gå et vindue til højre)
Flyt punktdisplay til forrige linje lnup (gå en linje op)
Flyt punktdisplay til næste linje lndn (gå en linje ned)
Flyt til punktcelle fly (bring markør til tegn)